English 

• Het Nederlands Stripmuseum is gesloten

Vijftien jaar lang toonde het Nederlands Stripmuseum in zijn royale behuizing aan de Groningse Westerhaven hoogtepunten uit het heden en verleden van de Nederlandse stripwereld. Begin maart 2019 werden de deuren gesloten. Het waren mooie jaren, mede dankzij iedereen die betrokken was bij de vele exposities en ook iedereen die ons museum heeft bezocht.

Inmiddels kunnen liefhebbers van strips, tekenfilms en games terecht bij onze opvolger Storyworld in het Groninger Forum. Wil je de evenementen en activiteiten van Storyworld volgen? Meld je dan aan voor de mailing list of kijk op:

www.storyworld.nl

• Onze collectie blijft

Onze omvangrijke stripcollectie blijft behouden. Al het originele tekenwerk en de stripalbums en tijdschriften staan nu in de Groninger Archieven. Daar kunnen de duizenden uit dag- en weekbladen geknipte stripverhalen, de meer dan 20.000 stripboeken en het nog grotere aantal striptijdschriften worden opgevraagd en ingezien.

De catalogus van de collecties van het Nederlands Stripmuseum staat op de website van Archieven.nl en kan daar via de volgende link worden geraadpleegd:

Zoek in onze collecties

Wil je een of meerdere stukken uit onze collectie inzien, maak dan een afspraak via ons e-mailadres:

collectie@stripmuseum.nl

• Schenkingen, vragen en opmerkingen

Onze stripcollectie is groot, maar we zijn altijd op zoek naar aanvullingen. Wanneer je denkt dat je ons daarbij kunt helpen door middel van een schenking, dan is die zeer welkom. Je kunt contact met ons opnemen via:

collectie@stripmuseum.nl

• Wie zijn wij?

Het Nederlands Stripmuseum is een stichting met het doel om het Nederlands erfgoed op het gebied van het beeldverhaal te verzamelen, te beheren en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Het wil iedereen die iets bezit dat van belang is daarvoor een solide bergplaats bieden. En, het wil ervoor zorgen dat dit erfgoed bewaard blijft en blijvend kan worden bestudeerd en bekeken.

Het Nederlands Stripmuseum beschouwt het beeldverhaal — onderverdeeld in strips, illustraties en cartoons — als een belangrijke artistieke exponent van onze cultuur en wil met behulp van zijn collectie een bijdrage leveren aan een beter inzicht in onze samenleving en haar achtergronden.

• Bestuurssamenstelling

  • Victor Boswijk (voorzitter)
  • Klaas Cuperus
  • Albert Eijkenaar

• ANBI

Het Nederlands Stripmuseum is erkend als een "Algemeen Nut Beogende Instelling" en voldoet als zodanig aan de eisen die de Belastingdienst stelt voor de aftrekbaarheid van donaties en schenkingen. De volgende informatie is daarbij van belang:

  • Naam: Stichting het Nederlands Stripmuseum
  • KvK-nummer: 41012595
  • IBAN-nummer: NL48INGB 0676 4804 54
  • Klik hier voor het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI

Laatst gewijzigd op 24 februari 2024